top of page

שאלון ראש השנה 

נקודות להתבוננות. אפשר ורצוי להתאים סעיפים נוספים שרלוונטיים לך.

איך הייתה השנה האחרונה עבורך?

מנה לפחות שני דברים חדשים שלמדת על עצמך בשנה הזו,

באילו מקומות חדשים היית בשנה האחרונה?

על מה את/ה מברכ/ת את עצמך שעשית למענך בשנה הזו?

איזה דבר חדש הכנסת לחייך שאת/ה מתכוונ/ת להתמיד בו?

באיזה מקום הבאת תרומה (ממשית או אחרת) לחיים של אחרים?

אלו רכישות חדשות בצעת בשנה החולפת?

מה את/ה מתכנן לשנה החדשה?

אילו ספר/ים תקרא בשנה החדשה?

מה תקנה/י לבית בשנה החדשה?

מה תרכוש/י לעצמך בשנה החדשה?

באיזה מקום חדש בעולם/בארץ תבקר/י השנה?

למי תתרום/י השנה ומה תתרום?

נפש: איזה דבר חדש תלמד/י השנה? ספר איוב? ספרות? שפה חדשה? כלי נגינה חדש? שפת מחשב שלא הכרת? צילום? מדיטציה? קורס בישול?

גוף: איזו ספורט או תנועה חדשה תלמד/י? ריקוד סלוני? טאי צ'י? יוגה? קונג פו? שוטוקאן?  רכיבה על אופניים? ריצה?

איך תשפר/י את הצד המקצועי שלך?

איך תעמיק/י את ידיעותיך בתחום בו את/ה מומחה/ית?

איזו מוסיקה חדשה את/הה מעוניין/ת להכיר? איזה דיסקים תקנה/י השנה? כמה? גאז'? קלאסית? אופרה?

איזו יוזמה חדשה את/ה מעונין ליזום השנה?

עם מי היית רוצה לשפר את יחסיך השנה?

עם מה היית רוצה לשפר את יחסיך השנה? (זמן, כסף, משקל, אתיקה)

איזו תכונה טובה שלך את/ה רוצה לפתח?

מאיזו תכונה את/ מבקש/ת להגמל?

כמה את/ה מבקש/ת להרוויח בשנה החדשה?

איזו מתנה תתן/י לעצמך ביום הולדתך השנה?

על מה תבקש/י סליחה מעצמך השנה?

ממי תבקש/י סליחה השנה?

bottom of page